Allmänna villkor

Om användningen av cookies på eatnam.se

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dem. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Vad är en cookie?

En cookie är en informationsmängd i textformat som en webbsida kan lagra på din dator.

Vad används cookies till?

eatnam.se sparar enbart cookies hos allmäna användare för att kunna mäta trafik och användning av webbplatsen (via Google Analytics), detta för att ha möjligheten att löpande förbättra upplevelsen och webbplatsens funktioner. Cookies används även för att spara användarens accepterande av cookies.

Hantera cookies

Om du inte vill att cookies sparas så kan du stänga av detta i din webbläsare. Läs mer på din webbläsares hemsida om hur du då ska gå tillväga.

Du kan läsa mer om cookies hos Post- och Telestyrelsen

Hantering av personuppgifter PÅ eatnam.se

När du registrerar dig hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Informationen du lämnar om dig själv används av oss. Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas eller föras vidare till tredje part.

Allmänna villkor för beställning i TrueApp gällande varor som ej omfattas av distansavtalslagens ångerrätt

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då Eatnam Odenplan AB 556786-0787, Bistro Östermalm AB 559027-6563, Eatnam Södermalm AB 559145-8566, ”Eatnam Linköping AB 559436-7327 (”Bolaget” eller ”Eatnam”) hanterar beställningar av förbrukningsvaror m.m. inklusive eventuell leverans av produkterna som beställts (”Tjänsten”) från beställaren (”Kunden”). Bolagets öppettider kan variera från tid till annan samt Bolaget erbjuder olika möjligheter till leverans av beställd vara i form av avhämtning och utkörning. För att använda Tjänsten måste Kunden vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren. Genom att skapa ett användarkonto i Bolagets mobilapplikation eller webbapplikation och/eller genom att använda Tjänsten godkänner Kunden Villkoren och ingår ett avtal med Bolaget om Bolagets tillhandahållande av Tjänsten enligt Villkoren.

2. Personuppgifter

Bolaget lagrar all information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna erbjuda en trygg och bra Tjänst. Läs mer om hur Bolaget hanterar Kundens personuppgifter längre ned.

3. Beställning

Alla personuppgifter som anges av Kunden i beställningsformuläret ska vara korrekta och tillhöra den som använder Tjänsten. Bolaget ansvarar inte för utebliven leverans till följd av sådan otillräcklig eller felaktig information som tillhandahållits av Kunden.

4. Produkter

Bolaget har som mål att alltid hålla mobilapplikationen och webbapplikationen uppdaterad för eventuella förändringar i produktutbudet men reserverar sig för att vissa produkter kan vara slut. Bolaget har det yttersta ansvaret för kvaliteten av levererade produkter. Om Kunden har klagomål på enstaka produkter ska Kunden ta upp detta med Bolaget.

5. Betalning

Alla beställningar från Bolaget är bindande. Betalning ska ske i svenska kronor. Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Kvitto och momsspecifikation erhålls från Bolaget.

6. Leverans

Bolagets mål är att erbjuda kortast möjliga leveranstid och att alltid leverera på utsatt tid. Utkörningen sköts antingen av tredjeparts bud eller genom Bolagets egen försorg. Leveranstiden varierar för olika tider på dygnet och för olika typer av produkter. Bolaget reserverar sig för dröjsmål till följd av lång orderkö, trafikproblem eller liknande. För särskilt långa leveranstider avser Bolaget att meddela Kunden om detta. Kunden har ansvar för att ange korrekta adress- och kontaktuppgifter. Om Kunden ej kan nås på angiven adress eller angivet telefonnummer är beställningen inkorrekt genomförd och ingen vidare leveransskyldighet föreligger. För utebliven leverans till följd av att Kunden ej kunnat nås utgår ingen ersättnings- eller återbetalningsskyldighet från Bolaget. Bolaget har specifika utkörningsområden och har rätt att neka utkörning till områden utanför dessa. Bolaget kan komma att ha minimikrav för utkörning, såsom minsta antal rätter eller minsta totalsumma. Eventuell utkörningskostnad framgår på beställningen och varierar från fall till fall.

7. Ångerrätt

Vid beställning av förbrukningsvaror såsom livsmedel gäller ingen ångerrätt. Enligt 2 kap. 1 § distans- och hemförsäljningslagen gäller inte ångerrätten vid distans- och hemförsäljningsavtal om man köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning under förutsättning att varorna levereras hem till en eller till ens arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning. Vidare gäller inte heller ångerrätten enligt 11 § samma kapitel för varor som snabbt kan försämras eller bli gamla, vari sådana varorsom tillhandahålls inom ramen för Tjänsten ingår.

8. Missbruk

Bolaget lagrar Kundens IP-adress och annan värdefull information om Kundens internetleverantör för att vid eventuellt missbruk av Tjänsten kunna spåra beställaren. Bolaget förbehåller sig rätten att polisanmäla och utreda alla typer av missbruk av Tjänsterna.

9. Avtalsbrott och Bolagets ansvar

Bolaget har rätt att när som helst stänga av Kunden från användning av Tjänsten och avsluta Kundens användarkonto om denna bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsterna på ett sätt som kan orsaka Bolaget eller tredje man skada. Vid misstänkta säkerhetsrisker, eller om Bolaget misstänker att en initierad betalning är obehörig, kan Bolaget komma att meddela Kunden på det sätt som för situationen bedöms lämpligt, exempelvis genom meddelande i mobilapplikationen. Bolaget har för avsikt att all information i Tjänsterna ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Bolaget kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsterna eller tillförlitligheten eller korrektheten av informationen som finns presenterad i Tjänsterna. Bolaget kan inte ställas till svars för om Tjänsterna ligger nere, oavsett anledning, eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat, annat än som följer av Bolagets ansvar enligt tvingande lag. Bolaget ska inte under några omständigheter vara ansvarigt för indirekt skada.

10. Villkorsändringar

Bolaget har rätt att ändra dessa Villkor utan att i förväg få Kundens godkännande. Bolaget informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på Bolagets hemsida, webbapplikation eller i mobilapplikationen. Genom att fortsätta att nyttja Tjänsten efter att ändringen trätt i kraft godkänner Kunden ändringen av Villkoren.

11. Avtalstid och avslut

Kundens avtal med Bolaget enligt dessa Villkor löper tillsvidare. Bolaget respektive Kunden har rätt att när som helst säga upp avtalet samt avsluta Kundens användarkonto och användning av Tjänsterna med omedelbar verkan. Kunden gör detta lättast genom att välja ”Ta bort kundkonto” under “Konto” i mobilapplikationen, i webbapplikationen eller genom att kontakta Bolaget. När Kundens avtal upphör kommer Bolaget att radera all information som kan hänföras till Kunden, med undantag av sådana uppgifter som Bolaget enligt lag måste spara och arkivera.

12. Kontaktuppgifter

Eatnam kan kontaktas genom info@eatnam.se

Hantering av personuppgifter vid beställning och användning av TrueApp

Observera att nedan är en kopia daterad 2020-03-23, avtalet inkl. eventuella justeringar finns i sin helhet på TrueAPPs webbplats.

TrueAPP AB (”Vi” i någon böjningsform såsom ”Oss”, ”Vår” etc.) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Vi får del av när Kunden skapar ett användarkonto för mobilapplikationen, webbapplikationen eller när Kunden använder våra Tjänster. Bolaget kommer se till att personuppgifter hanteras på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan gäller endast för Bolagets kunder som använder Vår mobilapplikation, webbapplikation och Tjänster.

1. Personuppgifter som behandlas
a) Namn,
b) Kontaktuppgifter, så som, adress, e-postadress, telefonnummer
c) enhetsnummer,
d) IP-nummer,
e) geografisk data,
f) Facebook-information (om tillämpligt),
g) information om en beställning, och
h) betalningsinformation och köphistorik; produkt, pris och tillfälle.

Om Du använder Tjänsten (utan att skapa ett användarkonto): Vi kan komma att samla in, använda och lagra särskild, begränsad information som rör din användning av Tjänsten, utöver vad som nämnts ovan, i syfte att bättre förstå den typ av besökare eller Kund som besöker webbapplikationen eller använder Tjänsten och för att förbättra Vårt erbjudande. Information som Vi samlar in om besökare i Tjänsten ger inte möjlighet till att identifiera enskilda personer och behandlas endast i anonym, aggregerad form, och kommer endast användas för att analysera Tjänsten. När du skapar ett användarkonto i Tjänsten kommer även viss information inhämtas automatiskt av Oss. Automatiskt insamlade personuppgifter är följande:
a) Information om hur du använder Tjänsten,
b) teknisk information, innefattande ditt unika enhetsnummer, språk och information om identifiering samt nätverksprestanda, och
c) lokaliseringsuppgifter.
Vi kan förutom de personuppgifter som tidigare nämnts även komma att samla in uppgifter genom tekniska lösningar för analys. Vi kan komma att samla in och analysera personuppgifter och avidentifierad användardata i syfte att förbättra Tjänsten och anpassa erbjudanden.

2. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
2.1 Att leverera Tjänsten: Vi behandlar de insamlade personuppgifterna för flera ändamål. Framförallt används personuppgifterna för att tillhandahålla Tjänsten till dig, men också för att hantera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner samt för att uppfylla säkerhetskrav och andra lagstadgade krav som ställs på Oss.

2.2 Att kunna förbättra, utveckla och analysera Tjänsten: Vi behandlar även de insamlade personuppgifterna för att kunna genomföra kundundersökningar samt för att kunna analysera, arbeta med och förbättra användarupplevelsen av Tjänsten samt säkerställa dess tekniska funktionalitet. Vi kan också komma att behandla personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

2.3 Att kunna kommunicera med dig och ge dig erbjudanden: Vi behandlar vidare de insamlade personuppgifterna för att kunna kommunicera med dig som användare, profilera intressen och kunna ge rekommendationer på innehåll, och för att kunna skicka dig information om Oss via e-post. Detta innefattar marknadsföring av Våra varor och tjänster, i t.ex. nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring. Skulle du inte vilja att Vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inbegripet profilering, så kan du alltid kontakta Oss och avanmäla dig från sådana framtida utskick.

2.4 Att kunna utföra analys av historisk och aggregerad anonyma användardata: Vi utför analys på historisk och aggregerad anonyma användardata för att förbättra Vår förståelse för Våra kunder och för att därmed kunna förbättra Tjänsten och Våra erbjudanden.

2.5 Att kunna integrera Tjänsten med sociala medieplattformar: Vi samlar in information från din profil på dessa tjänster för att kunna anpassa Tjänsten till dig, och för att förbättra vår kommunikation med dig.

3. Hur Vi Delar Information

3.1 Vi kan komma att dela dina personuppgifter och annan information till underleverantörer för att t.ex. kunna:
a) Tillhandahålla Tjänsten till dig,
b) kunna låta dig få access till Tjänsten genom tredjepartsinlogg,
c) hantera datalagring på externa servrar,
d) tillhandahålla supporttjänster till dig,
e) kommunicera med dig för att svara på eventuella frågor,
f) genomföra kundanalyser och analysera kundbeteende, användarupplevelse och användning av Tjänsten, och
g) anpassa Tjänsten till dig för att maximera kundupplevelsen.

3.2 TrueAPP AB tillhandahåller Bolaget mjukvaran för Tjänsten och agerar, i egenskap av underleverantör, som personuppgiftsbiträde för dina personuppgifter.

3.3 Information som du uppger till en tredjepartsleverantör, vars hemsida och tjänst är integrerad till Vår webbapplikation, kommer att uppges till den tredje parten och behandlas enligt sådan tredjepartsleverantörs användarvillkor och personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du tar del av sådana parters användarvillkor och personuppgiftspolicyer.

4. Hur Länge Sparar Vi Dina Personuppgifter?

4.1 Vi lagrar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

4.2 Vi sparar uppgifter om dig som Kund så länge som du är en aktiv kund eller har ett användarkonto hos Oss, TrueAPP AB, eller annat företag som ingått tjänsteavtal med TrueAPP AB avseende tillhandahållande av mobilapplikation och/eller webbapplikation för beställningar. Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto och vi kommer då att radera dina personuppgifter. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav samt hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Oss.

5. Var Lagrar Vi Dina Personuppgifter?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Vi kommer vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina personuppgifter fortsätter att vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

6. Vad Har Du För Rättigheter?

6.1 Rätt till tillgång: Du har rätt att vända dig till Oss i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Vi kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med en kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Vi komma att ta ut en administrationsavgift.

6.2 Rätt till rättelse och begränsning: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

6.3 Rätt till radering: Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att Vi inte kan radera dina personuppgifter.

6.4 Rätt att invända: Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

6.5 Rätt till dataportabilitet: Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Oss som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (data- portabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

6.6 Rätt att lämna in klagomål: Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Oss, kontaktuppgifter finns i avsnitt 7.2. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se

7. Ytterligare Information Om Hur Vi Behandlar Personuppgifter

7.1 Du kommer att informeras om eventuella ändringar i vår behandling av personuppgifter nästa gång du loggar in på ditt användarkonto. Om ändringarna är väsentliga, kommer Vi även meddela dig på ett sätt som är lämpligt för omständigheterna, exempelvis via e-post till den e-postadress du uppgivit till Oss.

7.2 För mer information om hur Vi behandlar och skyddar personuppgifter kan du kontakta Oss genom e-post.